Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

MÃN XÀ CHAI MẶT DỰ KHAI MẠC FESTIVAL HUẾ 2016Ông Vương Văn Đỉnh - Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng T.Ư.
Vậy thì bao giờ mới xử lý kỷ luật đối với ông Mãn?
- Quy trình này phải làm đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định về các hình thức kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn thể hiện bản chất nhân văn.
Theo quy định 181, đảng viên trong thời gian bị bệnh hiểm nghèo, thai sản... thì tạm thời chưa xử lý kỷ luật. Như vậy, trường hợp ông Mãn sẽ tạm thời chưa xử lý kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật.


Kết quả hình ảnh cho hồ xuân mãn cuộc
DẤU ẤN HỒ XUÂN MÃN: LỪA DÂN, DỐI ĐẢNG

ANH HÙNG ĐẦU TRỘM, ĐUÔI CƯỚP